Pada awal mula kerajaan islam perlak itu beraliran syiah dengan rajanya said abdul azis syah, pada masa-masa setelahnya terjadi perseteruan antara kelompok suni dan syiah. Sehingga kerjaan perlak di bagi dua bandar khalifah dan perlak. Baru setelah diserang sriwijaya yang menyebabkan raja syiah meninggal kerajaan perlak kembali bersatu dibawah raja sunni.

Demikian pula kerajaan aceh pada abad keemasannya sekitar abad ke 16 sd 17. Sejarah mencatat ada 4 ulama aceh yang hidup dimasa itu. Hamzah fansuri, syamsuddin assumatrani, Nurudin arraniry dan tentunya syeh abdurrauf assingkili. Hamzah fansuri dan syamsuddin assumatrani hidup dimasa sultan iskandar muda hamzah fansuri adalah guru dari syamsudin assumatrani yang merupakan mufti kerajaan aceh pada masa iskandar muda.

Pada masa ini berkembang faham wujudiah yang merupakan faham tasawuf yang dibawa oleh hamzah fansuri. Faham ini kemudian ditentang keras oleh nuruddin arraniry yang merupakan mufti kerajaan aceh pasca iskandar muda atau masa raja iskandar tsani. Bahkan pada masa itu seluruh karya2 hamzah fansuri dibakar didepan mesjid raya dan para pengikutnya dihukum mati jika tidak bertobat. Bahkan diadakan debat terbuka antara nuruddin arraniry dengan para pengikut wujudiah. Kebijakan ini juga dilanjutkan oleh abdurauf assingkili yang merupakan mufti pada masa sultanah safiatuddin.